Alzheimer, Apakah Itu?

Alzheimer – Semakin maju perkembangan zaman, semakin banyak pula pengetahuan tentang perkembangan mengenai penyakit. Penyakit-penyakit kini dengan mudah diketahui, tapi tidak semua. Masyarakat kini dibingungkan dengan penyakit Alzheimer yang banyak melanda para lansia. Alzheimer merupakan kelainan yang ditandai dengan menurunnya daya ingat kemampuan berfikir dan berbicara. Serta, perubahan perilaku pada penderita akibat gangguan di dalam […]